W związku z nowymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów…

Szanowni Państwo,

W związku z nowymi obostrzeniami ogłoszonymi przez Prezesa Rady Ministrów od jutra tj. 24.10.2020 r. ( sobota ) cała Polska jest objęta czerwoną strefą.
Oznacza to że wydarzenia sportowe mogą się odbywać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
Dodatkowo wszyscy opiekunowie prawni byli zobowiązani wyrazić zgodę na udział w zawodach i opiekę przez trenera klubowego podczas zawodów. Oprócz tego jako organizator wprowadziliśmy dodatkową opiekę przez rodziców nad zawodnikami danych klubów.

Wobec tego spełniamy także warunek, który od jutra będzie obowiązywał polegający na zakazie samego poruszania się dzieci i młodzieży w wieku do 16 r.ż. w godzinach 8.00-16.00.Do zobaczenia jutro !!!

https://www.gov.pl/web/sport/nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-sporcie

WAŻNA INFORMACJA! – Zaostrzony reżim sanitarny

Puchar Polski Dzieci we Wrocławiu (24-25 października 2020) odbędzie się w zaostrzonym reżimie sanitarnym, w związku z panującą pandemią.
W hali wydzielone zostaną specjalne strefy, w których przebywać będą mogły ściśle określone osoby. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Strefa 1 – strefa startów, w której przebywają wyłącznie sędziowie, osoby obsługujące zawody oraz startujący zawodnicy i trenerzy (coachowie).

Strefa 2 – strefa zawodników, w której przebywają zawodnicy czekający na swoje starty wraz z opiekunami (1 opiekun na 1 zawodnika). Będzie to strefa wydzielona na trybunach z zastosowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń.

Strefa 3 – strefa zabaw i animacji,

Strefa 4 – strefa gastronomii.

Pamiętajmy, że opiekunowie dzieci nie są coachami i nie mogą wchodzić na płytę hali. Pozostają w strefie zawodników, czyli na trybunach.

Wszyscy przebywający w hali muszą nosić maseczki.

Zawodnicy tuż przed startem mogą ściągnąć maseczkę i schować za kimono. Tylko w przypadku konkurencji kumite, wymagany jest start w maseczkach.

W pozostałych konkurencjach, zawodnicy ściągają maseczki przed wejściem na matę.

Wszyscy zawodnicy otrzymają wygodne maski wielokrotnego użytku wykonane z 4-warstwowej tkaniny filtracyjnej.

Zapewnione zostaną też środki dezynfekcyjne i ochronne.

Oświadczenie dot. sytuacji epidemiologoicznej i zawodów

Niepołomice, 8.10.2020 r. 

Szanowni Państwo, 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej w kraju, organizator pragnie poinformować, że na dzień dzisiejszy planowane zawody: Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym w terminie 24-25.10.2020 r. odbędą się zgodnie z planem. 

Obserwujemy cały czas rozwój sytuacji epidemii SARS-CoV-2. Zawody odbędą się w zaostrzonym reżimie sanitarnym zgodnie z zaleceniami MEN, GIS i MZ oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1356. Organizator zabezpieczy każdemu zawodnikowi i osobom przebywającym na hali (sędziom, coachom, obsłudze technicznej etc.) wygodne maski wielokrotnego użytku wykonane z 4-warstwowej tkaniny filtracyjnej. Zapewnione zostaną środki dezynfekcyjne i ochronne. 

Adekwatnie do sytuacji pandemii na 3 dni przed zawodami zostanie przesłany regulamin dotyczący osób startujących i publiczności. Harmonogram startów zostanie udostępniony odpowiednio wcześniej przed zawodami. Planujemy tak rozpisać grupy startowe, aby optymalnie chroniły uczestników turnieju. 

Zawody zostaną odwołane tylko w przypadku odgórnej decyzji Prezesa Rady Ministrów. W innym przypadku organizator nie planuje odwoływać zawodów, ale zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego jaki będzie obowiązywał w dniu zawodów. 

Poniżej przesyłamy Państwu link dotyczący obostrzeń w strefie żółtej, jaką będzie Polska od 10 października 2020 roku: 

https://www.gov.pl/web/sport/nowe-zasady-w-obszarze-sportu-w-powiatach-z-najwiekszy m-przyrostem-zakazen-covid-19. 

Z poważaniem 

Paweł Janusz 

Prezes Polskiej Unii Karate Tradycyjnego

Oryginał oświadczenia

do pobrania

Wystartowały zapisy na PUCHAR POLSKI DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM!

UWAGA: Zapisy zostały uruchomione 02.10.2020r.

Zapis odbywa się przez System PUKT, aplikacja PUKT Fight.

Do Aplikacji logujemy się poprzez dane dostępowe do Systemu PUKT, cała nasza baza zawodników klubowych dostępnych w Systemie PUKT jest dostępna również w PUKT Fight. Dane licencji klubów i zawodników są aktualizowane raz dziennie lub na życzenie (w Panelu Klubowym PUKT Fight).

Aby zgłosić klub na zawody, należy zalogować się do Systemu PUKT, przejść do menedżera klubu, panelu klubowego i wybrać: „PUKTFight – przeglądaj zawody” :

Powinna ukazać nam się lista zawodów, a na niej Mistrzostwa Polski. Z menu ‚Akcje’ wybieramy odpowiednio ‚Zapisz zawodników’, ‚Zapisz drużyny’ lub ‚Zapisz coachy’ i postępujemy z instrukcjami programu.

UWAGA: dane zawodników w PUKT Fight, zwracając szczególną uwagę na płeć. 

Brak błędów w danych programu PUKT Fight jest konieczny do poprawnego zgłoszenia klubu. 

OPŁATA: Po rejestracji konieczne jest dokonanie opłaty i załączenie pliku w pdfie. Dopiero po weryfikacji pliku przez organizatora zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przyjęte. 

W razie problemów zapytania proszę kierować na system@pukt.pl

Kacper Dumieński – + 48 501-955-822

OPŁATY:

Wysokość opłaty startowej będzie zróżnicowana w zależności od terminu zgłoszenia i spełnienia warunków przez zawodników i kluby.

L.p. Termin zgłoszeniaWysokość opłaty startowej la zawodników i klubów spełniających wymagane warunki
I termin20 dni do dnia rozpoczęcia zawodów (10 października 2020 do godz. 24:00)Opłata startowa:konkurencje indywidualne – 35 złkata drużynowe, en-bu – 45 zł
II termin7 dni do dnia rozpoczęcia zawodów (17 października  2020 do godz. 24:00)Opłata startowa:konkurencje indywidualne – 45 złkata drużynowe, en-bu – 60 zł
III terminPo terminie – okres krótszy niż 7, nie później niż do 21.10.2020 do godz. 24:00 )Opłata startowa:konkurencje indywidualne – 60 złkata drużynowe, en-bu – 80 zł

*Wyjaśnienie – płatność jest za jedną konkurencję indywidualną, w przypadku gdy jedna osoba startuje w dwóch konkurencjach indywidualnych (kata i kumite) to płatność jest za dwie konkurencje indywidualne ( 2 x 35 zł = 70 zł)

OPŁATY:

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie

  1. Łódzka 23, 50-521 Wrocław

Santander Bank Polska S.A.

45 1090 1522 0000 0001 4170 9556

W tytule płatności należy wpisać „Puchar Polski Dzieci”

Plik z potwierdzeniem płatności w formacie pdf należy załączyć do zgłoszenia w systemie www.system.pukt.pl/

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

Małgorzata Dubowiecka 886-407-024

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław 

Znamy już program zawodów

PUCHAR POLSKI DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM

24 –25 października 2020 r.

DATA: 24 – 25 października 2020 r. (sobota – niedziela)

MIEJSCE: Hala Widowiskowo-Sportowa ORBITA

54- 239 Wrocław, ul. Wejherowska 34

ORGANIZATOR: Polska Unia Karate Tradycyjnego

Dolnośląski Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego

Klub Karate Tradycyjnego „KOBU” Wrocław – Stowarzyszenie

PROGRAM:

23 października (piątek) 

godz. 19:00-20:30 Kurs Sędziowski – Hotel Diament, ul. Muchoborska 10

24 października (sobota) Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

godz. 09:00-09:30 Ceremonia Otwarcia ( prezentacja ekip ),

godz. 09:30-09:45 Wspólna rozgrzewka,

godz. 10:00-18:00 Przeprowadzenie zawodów w konkurencjach  indywidualnych i drużynowych gr. C, D,

25 października (niedziela) Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym

godz. 09:00-09:15 Wspólna rozgrzewka,

godz. 09:30-14:00 Przeprowadzenie zawodów w konkurencjach  indywidualnych i drużynowych  gr. A, B,