Rejestracja na zawody

UWAGA: Zapisy zostały uruchomione 02.10.2020r.

Zapis odbywa się przez System PUKT, aplikacja PUKT Fight.

Do Aplikacji logujemy się poprzez dane dostępowe do Systemu PUKT, cała nasza baza zawodników klubowych dostępnych w Systemie PUKT jest dostępna również w PUKT Fight. Dane licencji klubów i zawodników są aktualizowane raz dziennie lub na życzenie (w Panelu Klubowym PUKT Fight).

Aby zgłosić klub na zawody, należy zalogować się do Systemu PUKT, przejść do menedżera klubu, panelu klubowego i wybrać: „PUKTFight – przeglądaj zawody” :

Powinna ukazać nam się lista zawodów, a na niej Mistrzostwa Polski. Z menu ‚Akcje’ wybieramy odpowiednio ‚Zapisz zawodników’, ‚Zapisz drużyny’ lub ‚Zapisz coachy’ i postępujemy z instrukcjami programu.

UWAGA: dane zawodników w PUKT Fight, zwracając szczególną uwagę na płeć. 

Brak błędów w danych programu PUKT Fight jest konieczny do poprawnego zgłoszenia klubu. 

OPŁATA: Po rejestracji konieczne jest dokonanie opłaty i załączenie pliku w pdfie. Dopiero po weryfikacji pliku przez organizatora zgłoszenie zostanie zarejestrowane i przyjęte. 

W razie problemów zapytania proszę kierować na system@pukt.pl

Kacper Dumieński – + 48 501-955-822

OPŁATY:

Wysokość opłaty startowej będzie zróżnicowana w zależności od terminu zgłoszenia i spełnienia warunków przez zawodników i kluby.

L.p. Termin zgłoszeniaWysokość opłaty startowej la zawodników i klubów spełniających wymagane warunki
I termin20 dni do dnia rozpoczęcia zawodów (10 października 2020 do godz. 24:00)Opłata startowa:konkurencje indywidualne – 35 złkata drużynowe, en-bu – 45 zł
II termin7 dni do dnia rozpoczęcia zawodów (17 października  2020 do godz. 24:00)Opłata startowa:konkurencje indywidualne – 45 złkata drużynowe, en-bu – 60 zł
III terminPo terminie – okres krótszy niż 7, nie później niż do 21.10.2020 do godz. 24:00 )Opłata startowa:konkurencje indywidualne – 60 złkata drużynowe, en-bu – 80 zł

Wyjaśnienie

płatność jest za jedną konkurencję indywidualną, w przypadku gdy jedna osoba startuje w dwóch konkurencjach indywidualnych (kata i kumite) to płatność jest za dwie konkurencje indywidualne ( 2 x 35 zł = 70 zł)

OPŁATY:

Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław – Stowarzyszenie

  1. Łódzka 23, 50-521 Wrocław

Santander Bank Polska S.A.

45 1090 1522 0000 0001 4170 9556

W tytule płatności należy wpisać „Puchar Polski Dzieci”

Plik z potwierdzeniem płatności w formacie pdf należy załączyć do zgłoszenia w systemie www.system.pukt.pl/

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem:

Małgorzata Dubowiecka 886-407-024 (Klub Karate Tradycyjnego KOBU Wrocław)


Rejestracja na zawody odbywa się za pomocą systemu PUKT

Kliknij przycisk po prawej aby przejść na stronę systemu.


  1. Rejestracja klubów będzie odbywała się poprzez system zapisów PUKT – Planowane uruchomienie zapisów na zawody to 02.10.2020r.
  2. 2. Opłaty startowe zostaną uruchomione razem z zapisami – planowany termin możliwości dokonywania opłat startowych to 02.10.2020r. UWAGA: Szczegóły dotyczące rejestracji oraz sposobu dokonywania opłat startowych zostaną rozesłane do Państwa w osobnym mailu.
  3. TERMINY:
    1.  do dnia 10 października 2020 r. włącznie – wg stawek z tabeli wysokości opłat (jeśli zawodnicy i kluby spełniają warunki),
    2. do dnia 17 października 2020 r. włącznie – wg stawek z tabeli wysokości opłat (jeśli zawodnicy i kluby spełniają warunki),
    3. mniej niż 7 dni nie później niż do dnia 21 października 2020 r.- włącznie wg stawek z tabeli wysokości opłat (jeśli zawodnicy i kluby spełniają warunki), UWAGA: Ostateczny termin zgłoszeń upływa 3 dni przez zawodami, tj. 21 października 2020 r.

Po tym terminie nie będą przyjmowane zgłoszenia. A. W przypadku stwierdzenia braków dotyczących warunków dla zawodników lub klubów – za termin zgłoszenia przyjmuje się termin uzupełnienia braków. Wówczas opłata startowa będzie dostosowana do terminu, w którym braki zostaną uzupełnione. B. Brak dokonania opłaty startowej będzie również traktowany jako brak formalny. C. W dniu rozpoczęcia zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia i nie będzie możliwości uzupełniania braków. Zostaną poddane weryfikacji jedynie sprawy zgłoszone do dnia 21 października 2020. D. Nie przewiduje się zawrotów opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu w zawodach. E. Rejestracji na zawody ( sprawdzenie list startowych, oceny formalnej) dokonują kierownicy ekip poprzez przesłanie skanem na adres e-mail: biuropuchar@gmail.com następującej dokumentacji: ostateczna lista zawodników, oświadczenia organizatorowi zawodów o spełnieniu posiadania przez zawodników startujących ubezpieczenia NNW i aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia Covid, Rodo i zgoda na udostępnianie wizerunku. Wszystkie dokumenty zostaną do Państwa rozesłane oraz będą do pobrania na stronie www.puchardzieci.kobu.pl F. W biurze zawodów w hali ORBITA przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu w dniu 24 października w godz. 8:00-18:00 do odebrania będą pakiety startowe dla klubów (tj. identyfikatory, nagrody dla uczestników).